Wyszukiwarka połączeń PKP

Lista dworców kolejowych w Polsce


Co to jest dworzec PKP?


Co to jest dworzec PKP? Funkcje dworca PKP, sprzedaż biletów na dworcu PKP, informacje o dworcach PKP w Polsce.

Dworzec PKP co to znaczy?

Co to jest Dworzec kolejowy PKP? Jest to obiekt architektoniczny lub kilka obiektów, w którym pomieszczenia są wykorzystywane do obsługi pasażerów przewożonych koleją, znajduje się przy linii kolejowej. Stacje różnią się rodzajem obsługiwanych przez nie przewozów pasażerskich (stacje dalekobieżne, podmiejskie). W pobliżu budynku stacji znajdują się perony, zwykle przykryte wiatami lub halami peronowymi. Peron może być połączony z głównym holem dworca PKP kładką dla pieszych lub tunelem.

W dużych miastach infrastruktura dworcowa obejmuje również plan obsługi, którego wielkość zwykle zależy od ruchu pasażerskiego. Składa się ze sklepów, gastronomii itp. Infrastruktura kolejowa była również tradycyjnie wykorzystywana przez urzędy pocztowe zlokalizowane na stacjach, obsługiwanych przez wagony pocztowe – funkcja, która obecnie zanikła. Dziesiątki lat zajęło znalezienie formuły architektonicznej dla dworca kolejowego, który byłby łatwo rozpoznawalny w przestrzeni miejskiej, takiej jak kościół czy ratusz. Pierwotny budynek dworcowy nie posiadał specjalnych cech i był właściwie wariacją na temat kamienicy lub biurowca. Często są tak skromne, że głównym widocznym elementem stacji stają się hale peronowe.

Jakie elementy mogą tworzyć dworzec PKP?

Każdy dworzec PKP to budynek pełniący wiele różnych funkcji, które umożliwiają podróżowanie pociągami po terenie całego kraju. Z jakich elementów składa się klasyczny dworzec PKP?

Hol recepcyjny dworca PKP

Hol recepcyjny jest największym pomieszczeniem w klasycznym budynku dworcowym i jest dostępny bezpośrednio z głównego wejścia. Kasy i punkty informacyjne muszą przylegać do holu, skąd prowadzą na peron. Tradycyjnie w holu w widocznym miejscu znajduje się zegar, a od niedawna wyświetlacz pokazujący aktualny ruch pociągu.

Punkt informacyjny dworca PKP

Punkty informacyjne dworca dzielą się na punkty informacyjne związane z ruchem pociągów oraz albo z miastem, w którym dworzec się znajduje (np. informacja turystyczna). Władze kolejowe przyjmują zasadę, że informatorem może być zatrudniony na dworcu kasjer biletowy. Pasażer PKP może oczekiwać od niego kopii dokumentu z różnymi wersjami możliwych do odbycia podróży.

Sprzedaż biletów na dworcu PKP

Tradycyjnie kasy biletowe budowano w formie okien lub grup okien, wyposażonych w system relingów, do kanalizacji pasażerskiej. Na dworcach brytyjskich, przed nacjonalizacją kolei, różne władze kolejowe obsługujące daną stację prowadziły swoje kasy biletowe. Osobne pomieszczenie przylegające do głównego holu recepcyjnego jest w powszechnym użyciu od końca lat 80-tych.

Węzeł przesiadkowy PKP

Dla większości podróżujących pociągiem osób, węzeł przesiadkowy jest stacją pośredniczącą między podróżą pociągami a innymi środkami transportu. Ze swej natury duże stacje stają się punktami integracji miejskich i regionalnych sieci transportowych, a także odgrywają rolę w systemach transportu publicznego. W miastach, w których budowano metro, stacje często są miejscami dużych podziemnych lub podziemnych przystanków tramwajowych, a czasem nawet skrzyżowaniem kilku stacji metro. Stworzenie węzła intermodalnego na stacji wystarczy, aby uzasadnić nawet nieznaczne wydłużenie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej. Przy planowaniu stacji obowiązują podobne zasady jak przy planowaniu przesiadek: Znajdź najłatwiejszą i najkrótszą trasę między peronem a stacją oraz między samymi stacjami.

Dlaczego na dworcach PKP umieszcza się znaki graficzne?

Znaki graficzne to napisy, znaki i szablony przekazujące informacje podróżującym. Najczęściej używane są na terenie dużych obiektów infrastrukturalnych (lotniska, dworce, porty, punkty kontroli granicznej, obszary turystyczne, trasy międzynarodowe, ambasady, konsulaty, szkoły dwujęzyczne itp.) Znacznie wzrosła liczba znaków dwujęzycznych i wielojęzycznych w XX wieku, kiedy wiele języków mniejszości narodowych otrzymało język pisany i/lub status urzędowy na określonym terytorium.

Dworce kolejowe, komunikacji miejskiej i lotniska są miejscami, w których spotyka się wielu podróżnych z innych krajów. Niektórzy z turystów zapewne nie władają płynnie obcym językiem i trudnością dla nich byłoby zrozumienie pisemnych i opisowych znaków. W dodatku nawet dla przyjezdnych rodaków, w tym starszych i młodych osób, pewne sformułowania mogłyby się wydać nieczytelne, gdyby zostały zapisane w formie pisemnej. Dlatego też znaki graficzne, które cechują się jasnym przesłaniem, przejrzystą treścią i przede wszystkim uniwersalnością są w pełni zrozumiałe dla wszystkich. Dla przykładu Amerykanin przylatujący na polskie lotnisko bez problemu rozpozna, w którą stronę powinien udać się do odpowiedniego terminalu.

Znaki graficzne są swego rodzaju symbolem, które w rysunkowy sposób przedstawiają znaczenia myślowe. Znaki nawigacyjne mają za zadanie informować o lokalizacji obiektów statycznych, takich jak bramki do wsiadania do samolotu, stanowiska i strefy odpraw, obszary ekranowe oraz orientować się w terminalu pasażerskim. Po ustaleniu przez pasażera celu podróży w terminalu pasażerskim znaki pomagają mu znaleźć pożądaną strefę technologiczną, sklep, kawiarnię lub ladę usługową.

Dworzec PKP – kto jest właścicielem?

PKP to jedna z największych firm zarządzających nieruchomościami w Polsce – samych dworców liczy obecnie ponad 2500 aktywów, ale tylko na 596 obsługiwani są pasażerowie. Co się stało z pozostałymi dwoma tysiącami budynków? Niestety przez większość czasu będą się pogarszać, czekając na lepszy dzień. Nadzór nad nieruchomościami sprawuje Dział Nieruchomości PKP S.A., który odpowiada m.in. za: sprzedaż nieruchomości, wynajem powierzchni handlowych i reklamowych, zarządzanie nieruchomościami, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na dworcach i innych obiektach, realizację budżetów i Projekty inwestycyjne UE, współpraca z podmiotami zewnętrznymi, z partnerami współpraca przy realizacji projektów deweloperskich, obsługa geodezyjnej terenów zamkniętych oraz współpracy z samorządami.

Dworce kolejowe PKP, bocznice kolejowe, mieszkania w centrum miasta, wieże ciśnień — ten dział PKP może sprzedać prawie każdy rodzaj nieruchomości! Największymi klientami są duże firmy deweloperskie, produkcyjne i logistyczne, samorządy oraz osoby prywatne. W ciągu ostatnich pięciu lat sprzedali nieruchomości za prawie 1 mld zł, a w latach 2013-2015 sprzedali aktywa o wartości ponad 1,5 mld zł. Zespół działu nieruchomości PKP składa się z ponad 70 osób.

Czym zajmuje dział nieruchomości PKP?

PKP S.A. posiada regionalne Oddziały Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Warszawie. Do zadań działu nieruchomości należy:

  • Sprzedaż działek inwestycyjnych
  • Sprzedaż zamkniętych stacje kolejowych PKP

W rękach samorządów znajduje się 211 dworców kolejowych. Tempo przejmowania ich przez poszczególne miasta i gminy znacząco wzrosło w ostatnich latach – podczas gdy tylko siedem obiektów znalazło nowych właścicieli w 2011 r., było ich już 58 w 2012 r. i rekordowe 84 w 2013 r. W tym roku PKP planuje przekazać kolejne 60 865 stacji, które nadal obsługują samorządowców. Jeśli spojrzysz na tempo, w jakim te obiekty zostały przeniesione w ostatnich latach, kolejarze będą realizować swoje plany w ciągu najbliższych 15 lat. Tempo może wydawać się powolne, ale spółka ma istotne ograniczenia ustawowe i za każdym razem musi wykazać, że dalsze korzystanie z własnych środków w celu opuszczenia obiektu będzie wiązało się z wyższymi kosztami, co w dłuższej perspektywie negatywnie wpłynie na rachunki ekonomiczne PKP.

Co to jest dworzec multimodalny PKP?

Zintegrowany węzeł przesiadkowy (dworzec multimodalny) to miejsce, w którym można łatwo zmieniać środki transportu, wyposażone w infrastrukturę niezbędną do obsługi pasażerów, w szczególności: miejsca parkingowe, stacje komunikacyjne, kasy biletowe, umożliwiające zapoznanie się z rozkładami jazdy, liniami komunikacyjnymi czy sieciami komunikacyjnymi. W ogólnym pojęciu „węzeł przesiadkowy” to zespół przystanków dla różnych linii i środków transportu (pociągi, autobusy, trolejbusy, tramwaje, metro) w odległości do 200 m, dojazd w nie więcej niż 3 minuty, przesiadka z jednej trasy na drugą szybko i swobodnie, często bez wychodzenia z obiektu i dopłacania. Z pomocą przychodzi usługa transportu multimodalnego, która wiąże się z wykorzystywaniem więcej, niż jeden środków transportu.

Kluczem do sukcesu transportu multimodalnego jest jego elastyczność – do indywidualnych potrzeb klienta dostosowuje się zarówno trasę, jak i środki transportu konieczne do sprawnego przeprowadzenia operacji transportowej. Multimodalny węzeł przesiadkowy bezproblemowo łączy różne sieci transportu publicznego z prywatnymi pojazdami i dalszymi połączeniami, zapewniając jednocześnie informacje i udogodnienia dla rozrywki i produktywności. Stanowią kluczowy element zabudowy miejskiej i nowych obszarów miejskich. Jakość węzła określi obecne i przyszłe wykorzystanie transportu publicznego oraz zrównoważony charakter podróży. Aby utworzyć węzeł komunikacyjny, powinny istnieć co najmniej dwa rodzaje transportu, a tryby mogą obejmować kolej międzymiastową, regionalną, tramwaje, metro, autokary dalekobieżne, autobusy i samoloty. Często jest to centralny punkt szerszego sąsiedztwa i zwykle istnieje połączenie z „trybami dowozu”, takimi jak sieci spacerowe, rowery i prywatne samochody. Węzeł przesiadkowy ma dwa cele, a mianowicie:

  • Wewnętrzny: Pełnienie funkcji kluczowego elementu w podróży multimodalnego transportu publicznego.
  • Zewnętrzny: Zapewnienie centrum rozwoju obszaru (zabudowa zorientowana na tranzyt) składającego się z budynków o dużej gęstości, co może poprawić wrażenia ze stacji i poprawić jej patronat.

Węzeł przesiadkowy może być ważny pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Dobrze zaprojektowany stanowi ważny katalizator konkurencyjności miasta, a także poprawy jakości życia i dobrostanu mieszkańców. Szczególnie istotny jest wymiar instytucjonalny, w którym wymagane są wielopoziomowe interwencje w krajowych i lokalnych wydziałach transportu i planowania w celu zapewnienia rozwoju efektywnych węzłów przesiadkowych.

Popularne artykuły

Inne serwisy