Wyszukiwarka połączeń PKP

Lista dworców kolejowych w Polsce


Jak złożyć reklamacje PKP?


Czemu nie mogę kupić biletu PKP? Problem z zakupem biletu PKP. Jak złożyć reklamacje PKP? Zwrot kosztów za opóźniony pociąg PKP, jak napisać reklamacje

Czemu nie mogę kupić biletu PKP?

Zdarzają się sytuacje, gdy nie ma możliwości nabycia biletu PKP przez aplikację lub Internet. W takim momencie podróżni zastanawiają się, z czego wynika problem i gdzie kupić bilet PKP. System sprzedaży biletów PKP jak każdy inny jest podatny na awarie czy ataki. Strony internetowe bywają też przeciążone, co spowalnia ich działanie, lub całkowicie zatrzymuje. Gdy już wiadomo, dlaczego strona PKP nie działa, mogą wystąpić pytania, jak inaczej można kupić bilet na pociąg PKP? Dobrze jest nabywać bilety z przynajmniej kilkuminutowy wyprzedzeniem. Jeżeli jednak wystąpił problem z zakupem biletu PKP, a pociąg już nadjechał nic straconego. Bilety można również zakupić u konduktora, a w przypadku pociągów Regio w automacie z biletami umiejscowionym zazwyczaj niedaleko drzwi.

Należy pamiętać, że w dla pociągów PKP Intercity trzeba będzie do ceny biletu doliczyć opłatę pokładową w wysokości do 20 złotych. Opłacalnie jest więc zakupić bilet nieco wcześniej przez aplikację lub stronę internetową. Jeśli ta nie działa nabyć bilet PKP przy kasie. Chcąc się dowiedzieć więcej na temat aktualnych awarii również można podejść do kasy i dopytać o interesujące kwestie. Pracownicy z pewnością są najlepiej poinformowani na temat aktualnych problemów oraz chętnie pomogą.

Gdzie złożyć reklamację PKP?

Wiadomo nie od dziś, że pociągi PKP mogą się spóźniać. Są one podatne na wszelkie zdarzenia losowe czy warunki atmosferyczne. Nieraz prowadzi to podróżujących do frustracji. Oczekiwanie nawet po kilkadziesiąt minut na pociąg stojąc w mrozie i śniegu nie jest niczym przyjemnym. Reklamacje PKP można zgłosić również, w przypadku gdy członek personelu zachował się nie tak jak powinien, lub nie wykonuje w sposób należyty swojej pracy. Są również sytuacje, gdzie zostaje nałożona niesłuszna kara. W takich przypadkach można złożyć skargę lub reklamację PKP.

E-mail do składania reklamacji PKP: [email protected]

Wszelkie reklamacje PKP można składać mailowo, na skrzynkę pocztową odpowiedniego przewoźnika. W reklamacji należy zawrzeć dane przewoźnika, jak i swoje dane (imię, nazwisko, adres), uzasadnienie i kwotę roszczenia, oraz numer konta. Reklamacja PKP powinna również zawierać podpisy osoby uprawnionej do wnoszenia reklamacji w formie pisemnej i uprawnionej do wniesienia reklamacji. Jeżeli jest to reklamacja związana z wezwaniem do zapłaty należy w niej zawrzeć serię i numer wezwania. Możliwy jest również kontakt telefoniczny, gdzie pracownicy obsługi klienta poinstruują co po kolei należy zrobić. Również podchodząc do kasy przewoźnika, można uzyskać informacje jak złożyć reklamacje PKP.

Jak złożyć reklamacje za opóźnienie pociągu?

Najczęściej występującą niedogodnością podczas podróży pociągiem, są opóźnienia. Warto wiedzieć, czy można złożyć reklamacje za opóźnienie PKP? Spóźnienia pociągów mogą wynikać zarówno z warunków atmosferycznych, jak i uszkodzeń infrastruktury kolejowej. Reklamacja za opóźnienie pociągu może być złożona w formie pisemnej lub online. Należy pamiętać, że Internetowe złożenie reklamacji przez pocztę elektroniczną lub formularz zgłoszeniowy możliwe jest jedynie w przypadku gdy przewoźnik udostępnia taką możliwość.

Reklamacje PKP powinny zawierać:

  • okoliczności zdarzenia którego reklamacja się tyczy – data, godzina, dane na temat pociągu
  • opis sytuacji
  • określoną formę rekompensaty (jeżeli podróżny wnioskuje o zwrot kosztów, należy podać numer konta bankowego)
  • dane kontaktowe – imię, nazwisko, adres

Przy składaniu reklamacji, należy pamiętać aby dołączyć potrzebne załączniki – czy to w formie zdjęcia, czy dołączając je do listu. Poza biletem na pociąg, przydatne mogą okazać się również potwierdzenia dodatkowych kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem pociągu na podstawie których przewoźnik będzie miał podstawę do zwrotu kosztów.

Odszkodowanie za opóźnienie pociągu

Nie każdy wie, że w Polsce, że za opóźnienia pociągu w Polsce kwota reklamacji określona jest ustawowo. Zgodnie z art. 17 rozporządzenia 1371/2007 przy podróży pociągiem dalekobieżnym przysługuje odszkodowanie zależne od czasu opóźnienia.

  • 25% ceny biletu dla opóźnień od 60 do 119 minut
  • 50% ceny bilety dla opóźnień powyżej 120 minut

Oczywiście występują wyjątki od powyższej sytuacji, Urząd Transportu Kolejowego ustalił minimalny próg przy którym odszkodowanie nie jest wypłacane. Jeżeli 25% ceny biletu nie przekracza 4 euro (16 zł) odszkodowanie za opóźnienie pociągu nie jest wypłacane.

Inne serwisy